• Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten 

      Falch, Torvald; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Artikkelen er inspirert av Stein Rokkans «impossibility theorem», som sier at integreringsmekanismene i den enkelte nasjonalstat er så omfattende at betingelsene for en sterk felles europeisk identitet med et institusjonelt ...