Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorYtterøy, Erling André
dc.contributor.authorAanerød, Ole Kristen
dc.date.accessioned2016-09-28T11:31:11Z
dc.date.available2016-09-28T11:31:11Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12853
dc.description2016: Converted from HTML to PDFeng
dc.description.abstractUndersøkelsen søker å evaluere et lederutviklingsprogram i en norsk bedrift, samt å knytte personlighetsegenskaper til positive endringer i lederegenskaper etter deltagelse i programmet. Resultatene baseres på 360° måling med Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ 5X) av 17 ledere. California Psychological Inventory målte personlighetsegenskaper. Det ble foretatt Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranked Test av endring i lederegenskaper, samt diskrepans mellom evaluering fra forskjellige kilder, fra før til etter programmet. Resultatene fra egenevaluering ga indikasjoner på positiv endring i lederegenskaper. Det var også en økning av diskrepans mellom utvalgene. Bivariat korrelasjon (Pearsons rs) testet relasjon mellom personlighetsegenskaper og effektmål. Mål på personlighet ble i liten grad funnet å henge sammen med økninger i lederegenskaper.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleLære å lede. En evaluering av et lederutviklingsprogram.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the authors. All rights reservedeng


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel