• Meining og livsverd: Meaning and life-world 

      Myklebust, Alexander (Master thesis, 2012-05-15)
      Fenomenologi og strukturalisme er to innflytelsesrike intellektuelle tradisjonar, som oppstod og vart utvikla i løpet av det forrige århundret. Dei vart «grunnlagde» av Edmund Husserl og Ferdinand de Saussure respektivt, ...