Nye registreringer

 • Wittgenstein on the Anthropological Grounds of Mathematics 

  Sætre, Martin Gullvåg (Doctoral thesis, 2023-12-01)
  Ludwig Wittgensteins senere syn på matematikk har vært gjenstand for omfattende debatt innenfor filosofien. Denne avhandlingen tar for seg en kritisk gjennomgang av forskjellige alternative tolkninger av de relevante ...
 • Kan sjølvmord vere rasjonelle? Og i så fall, kva vil det seie for nullvisjonen for sjølvmord? 

  Hommedal, Eirik Austefjord (Master thesis, 2023-09-01)
  I 2020 fremja regjeringa ein nullvisjon for sjølvmord i Noreg. I denne avhandlinga argumenterer eg for at eit normativt ideal om null sjølvmord ikkje kan vere riktig, då rasjonelle sjølvmord faktisk er moglege. For å ...
 • Social Rights at Work 

  Tomalty, Jesse (Chapter, 2022)
  This chapter explores connections between social rights and labour rights within a human rights framework. Social human rights tend to be marginalized both in philosophical debates about human rights and in international ...
 • The PC Algorithm and the Inference to Constitution 

  Casini, Lorenzo; Baumgartner, Michael Clemens (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  Gebharter has proposed using one of the best known Bayesian network causal discovery algorithms, PC, to identify the constitutive dependencies underwriting mechanistic explanations. His proposal assumes that mechanistic ...
 • Glaube und Aberglaube nach Wittgenstein: Zu nonkognitiven Deutungen der Grammatik des religiösen Glaubens 

  Pichler, Alois (Chapter, 2023)
  Der Beitrag diskutiert, inwieweit eine generell nonkognitiv ausgerichtete Deutung von religiösen Glaubenssätzen der tatsächlichen Grammatik dieser Sätze gerecht wird. Die Antwort ist nein. Nonkognitivistische Ansätze sind ...
 • Reactivity and Good Data in Qualitative Data Collection 

  Zahle, Julie (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  Reactivity in qualitative data collection occurs when a researcher generates data about a situation with reactivity, that is, a situation in which the ongoing research affects the research participants such that they, say, ...
 • Überlieferung. Editionsgeschichte. Zugangsmöglichkeiten 

  Pichler, Alois (Chapter, 2022)
  Außer der kurzen Besprechung eines Logikbuches (RC 1913), der Logisch-Philosophischen Abhandlung (TLP 1921, publ. 1922; deutsch-englisch als Tractatus logico-philosophicus 1922), dem Wörterbuch für Volksschulen (WB 1926), ...
 • The weak variable sharing property 

  Øgaard, Tore Fjetland (Journal article, 2023)
  An algebraic type of structure is shown forth which is such that if it is a characteristic matrix for a logic, then that logic satisfies Meyer's weak variable sharing property. As a corollary, it is shown that RM and all ...
 • Arbeidslivet. Eksposisjon 

  Venneslan, Knut (Book, 2005)
 • Brief Notes on Solidarity and Political Imagination 

  Hansteen, Hans Marius (Journal article; Peer reviewed, 2023)
 • Exploring the Metaphysics of Hegel's Racism: The Teleology of the ‘Concept’ and the Taxonomy of Races 

  James, Daniel; Knappik, Franz Ulrich (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  This article interprets Hegel's hierarchical theory of race as an application of his general views about the metaphysics of classification and explanation. We begin by offering a reconstruction of Hegel's hierarchical ...
 • Examen philosophicums betydning som fellesskapsdannende grunnlag for dialog og refleksjon 

  Sampson, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Examen philosophicum (ex.phil.) er noe det store flertallet av studenter i Norge må ta. Dette gir faget en særskilt mulighet til å virke fellesskapsdannende. Samtidig har det i de senere år vært en tendens til å utvikle ...
 • Brytninger i ELE-tradisjonen 

  Kolflaath, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Artikkelen diskuterer begrepsmessig mangfold på tvers av ulike lærebøker i tradisjonen som oppsto med Arne Næss’ En del elementære logiske emner (ELE). Selv om hovedtemaene i ELE-tradisjonen langt på vei har forblitt de ...
 • Filosofi og allmenndanning som vesentleg omstridde omgrep 

  Hansteen, Hans Marius (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Både filosofi og allmenndanning er vesentleg omstridde omgrep, som det korkje er mogleg eller ynskjeleg å gje eintydige definisjonar. Avklåring av slike omgrep dreier seg meir om å skjøna korleis og kvifor dei er omstridde, ...
 • Logical contextualism 

  Antonsen, Pål Fjeldvig (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  This paper outlines a contextualist version of logical pluralism. One motivation for this idea comes from a desire to block a principal argument against pluralism called ‘the meaning-variance objection’. The paper also ...
 • No need for mineness: Depersonalization/Derealization Disorder and mental state types 

  Knappik, Franz Ulrich (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Depersonalization/Derealization Disorder (DPD) is a psychopathological condition in which subjects suffer from a massive alienation from themselves and the world around them. In recent years, several philosophers have ...
 • Occupying a Square? : A Recognition Theory of Social Movements in the Age of Wealth-Induced Political Inequality 

  Senf, Christopher (Doctoral thesis, 2023-01-20)
  Vår tid er preget av sosiale konflikter. Fra og med Den arabiske våren og de spanske Indignados i 2011 har vi sett et tilbakevendende globalt konfliktfenomen i form av alt fra Occupy Wall Street og den israelske sosiale ...
 • Anti-exceptionalism about logic as tradition rejection 

  Martin, Benjamin Joseph Lewis; Hjortland, Ole Thomassen (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  While anti-exceptionalism about logic (AEL) is now a popular topic within the philosophy of logic, there’s still a lack of clarity over what the proposal amounts to. currently, it is most common to conceive of AEL as the ...
 • Individuation by agreement and disagreement 

  Huvenes, Torfinn Thomesen (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  It is common to explain agreement and disagreement in terms of relations among mental states. The main purpose of the present discussion is to present an alternative way of thinking about the relationship between mental ...

Vis flere