Now showing items 446-465 of 860

  • "La sjøgress gro over lyset" Lesninger i Kate Næss´ poetiske univers i lys av Maurice Blanchots litteraturfilosofi 

   Norevik, Silje Marie Stavrum (Master thesis, 2008-11-11)
   Oppgaven er i hovedsak en studie av billedstrategien i poesi av Kate Næss (1938-1987)
  • Landskapets dramaturgiske potensiale 

   Sekse, Marit Gulli Kristina (Master thesis, 2014-05-15)
   Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...
  • Language Use in Higher Education : the Student Perspective 

   Bukve, Trude (Doctoral thesis, 2019-12-06)
   The present thesis has aimed to investigate students’ attitudes towards language practices in their education, and to investigate if and how these voices can inform anguage policy making in higher education (HE). Two of ...
  • Lars Amund Vaage sin sorgsong lesen med Lacan.Ei psykoanalytisk lesing av Den framande byen (1999),Syngja(2012), og Sorg og song (2016) 

   Kvamme, Sondre Johan Chesney (Master thesis, 2018-06-16)
   Masteroppgåve i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen Våren 2018 Student: Sondre Johan Chesney Kvamme Rettleiar: Christine Hamm Tittel: Lars Amund Vaage sin ...
  • Law Manuscripts from Fifteenth-Century Iceland 

   Drechsler, Stefan (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This article discusses a number of interdisciplinary aspects of Icelandic law manuscripts, produced in the fifteenth century, which contain important vernacular legal codes dealing with secular and ecclesiastical matters ...
  • Le lingue nordiche nel medioevo. Vol. 1: Testi 

   Bampi, Massimiliano; Buzzoni, Marina; Haugen, Odd Einar; Meregalli, Andrea; Panieri, Luca (Book; Peer reviewed, 2018)
  • Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1 

   Jensen, Bård Uri (Doctoral thesis, 2017-12-05)
   This PhD thesis investigates lexicosyntactic features in writings in Norwegian L1 by 60 16- year-old pupils written using two different writing tools: hand-writing and typing. Its methodological approach is corpus-based ...
  • Lenisering etter kort vokal: reliktfenomen eller opphav? 

   Kristoffersen, Gjert (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Temaet for denne artikkelen er en liten gruppe dialekter der lenisering av p, t, k til b, d, g etter trykksterk vokal er begrenset til ord som hadde kort, trykksterk stavelse i norrønt. Disse dialektene finner vi ved kysten ...
  • Les livres français dans la Norvège médiévale : connexions culturelles, religieuses et sociales 

   Myking, Synnøve Midtbø (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This article discusses the ecclesiastical, cultural, and political connections between Norway and France during the High Middle Ages (c. 1150-1320) and the traces left by these connections in surviving manuscript material, ...
  • Les tentures fleuries peintes à Baouît 

   Kiilerich, Bente; Torp, Hjalmar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In the monastery of Apa Apollô at Bawit, paintings imitating textiles decorate the walls in many of the chapels excavated by Jean Clédat (1901-1902, 1903-1905) and Jean Maspero (1913). These textile imitations, situated ...
  • Leseforståelse og inferens. En sammenligning av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever i videregående skole 

   Palfi, Hanna Morseth (Master thesis, 2018-06-16)
   I denne masteroppgaven har jeg sammenlignet minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevers leseforståelse, med fokus på inferens. Utvalget i undersøkelsen min er hentet fra Vg1-klasser der alle elevene følger ordinær ...
  • Leseopplæring på yrkesfag - det toget har vel gått? 

   Asperanden, Edit Marie (Master thesis, 2014-05-13)
   Hovudmålet med denne studien er å setje fokus på om lesestrategiar er formålstenlege verkty når elevane på yrkesfag skal lese og lære fagstoff. Utgangspunktet for studien er tilbakemeldingar frå elevar og kollegaer om at ...
  • Lexical expression of time in Russian Sign Language 

   Burkova, Svetlana; Filimonova, Elizaveta; Kimmelman, Vadim; Kopylova, Viktoriia; Semushina, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We studied lexical expressions of time in Russian Sign Language (RSL). We collected lexical signs describing a variety of time-related concepts produced by fifteen RSL signers from different regions. We then analyzed ...
  • LFG parse disambiguation for Wolof 

   Dione, Cheikh Bamba (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   This paper presents several techniques for managing ambiguity in LFG parsing of Wolof, a less-resourced Niger-Congo language. Ambiguity is pervasive in Wolof and This raises a number of theoretical and practical issues for ...
  • Linguistically motivated parallel parsebanks 

   Dyvik, Helge; Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad (Conference object, 2009-11-25)
   Parallel grammars and parallel treebanks can be a useful method for studying linguistic diversity and commonality. We use this approach to study how arguments to similar predicates are realized across languages. To that ...
  • Lit Mods 

   Seiça, Álvaro (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Seiça describes modification as an art practice meant to subvert and divert from what we—as readers, spectators, and also consumers—expect from technological apparati and platforms. He extends the study of mods to “lit ...
  • A Literatura Factorial [l!] 

   Seiça, Álvaro (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Centrando-se na hiperficção, este ensaio apresenta algumas proto-hiperficções, preocupadas com as temáticas combinatórias da literatura, ars combinatoria, e com a sua composição permutacional, num movimento que ainda hoje ...
  • "Litt vanskeleg og litt keisamt, eigentleg" - Ei gransking av normoppfatningar hjå unge nynorskbrukarar 

   Vatsaas, Helga Ramstad (Master thesis, 2018-10-09)
   Denne granskinga har som hovudmål å få djupare innsikt i kva for oppfatningar unge nynorskbrukarar har av nynorsknormalen, med omsyn til følgjande spørsmål: 1. Samsvarar elevane sin oppfatta normal med den faktiske normalen? ...
  • Litteratur på nettet : en innføring i elektronisk litteratur 

   Walker, Jill (Journal article, 2007)
   Elektronisk litteratur er litteratur som utnytter datamaskinen og nettverkets muligheter. For eksempel brukes lenker, bilder, lyd, animasjon og interaktivitet, samtidig som språket står i sentrum. Tenåringer i dag publiserer ...
  • Litteraturen og dialogen. Dei mange stemmene i litteraturen, i klasserommet og i verda 

   Hetland, Torunn Elise (Master thesis, 2009-05-15)
   Oppgåva handlar om lesing av litterære tekstar som kulturbygging. Empirien, bandopptak og observasjon, er frå elevar og lærar sitt arbeid med folkediktingstekstar på linja for studiespesialisering VG2, vidaregåande skule. ...