Show simple item record

dc.contributor.authorLiljegren, Marie Blænes
dc.date.accessioned2017-06-14T11:20:02Z
dc.date.available2017-06-14T11:20:02Z
dc.date.issued2015-06-24
dc.date.submitted2015-06-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15984
dc.description.abstractThis thesis Cooperation around foster children's schooling" is about how caregivers facilitates for foster children's learning in interprofessional cooperation. Foster children master school at a lower level than other children, and there is a need for measures to be taken to improve the education of children under child welfare care. For this to work, successful interprofessional cooperation is required. Qualitative method and semi-structured interviews has been used in this research study. The study has a hermeneutical and constructivist approach. My goal is to shed light on cooperation around foster children's education in a broad perspective. Eight people with different roles and positions in the cooperation were interviewed to answer the research question: What characterizes the interviewee's experience of cooperation about foster children's schooling? Results show that the interviewees had diverse experiences. The fact that the experiences were varied shows a vulnerability in the cooperation around foster children's schooling. The varied experiences that are discussed in this research project deals with the experiences of the structure and framework, and the experiences of people's attitudes towards collaboration and attitudes to foster children in school.en_US
dc.description.abstractProsjektet «Samarbeid om fosterbarns skolegang» handler om hvordan omsorgspersoner rundt fosterbarn legger til rette for opplæringen. Det har vist seg at fosterbarn mestrer skolen på lavere nivå enn andre barn. Det er behovet for at samarbeidet rundt fungerer for at nødvendige tiltak, som har til siktemål å bedre opplæringen til barn under barnevernets omsorg, skal bli vellykket. Kvalitativ metode og semi-strukturert intervju har blitt tatt i bruk. Studiet har en hermeneutisk og konstruktivistisk tilnærming. Målet mitt er å belyse samarbeid om fosterbarns skolegang i et bredere perspektiv. I denne sammenheng ble 8 personer med ulik rolle og posisjon i samarbeidet, intervjuet for å besvare problemstillingen: Hva karakteriserer intervjupersonenes opplevelse av samarbeid om fosterbarns skolegang? Resultatet viser at intervjupersonene hadde varierte opplevelser. Det at opplevelsene er varierte viser til en sårbarhet i samarbeidet om fosterbarns skolegang. De varierte opplevelsene som blir diskutert i dette forskningsprosjektet omhandler opplevelser av struktur og rammer, samt opplevelser av samarbeidspartneres holdninger til samarbeid og innstilling til fosterbarn i skolen.en_US
dc.format.extent1613498 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectomsorg
dc.subjectmestring
dc.subjectsamarbeid
dc.subjectbarnevern
dc.subjecttverrprofesjonelt samarbeideng
dc.subjecttverrfagligeng
dc.subjectfosterbarneng
dc.subjectskoleeng
dc.subjectskolegangeng
dc.subjectsamarbeideng
dc.subjectworking togethereng
dc.subjectfoster childreneng
dc.subjectschooleng
dc.subjecteducational experienceseng
dc.subjectchildreneng
dc.subjecthome careeng
dc.subjectinterprofessional workingeng
dc.subjectinterprofessional collaborationeng
dc.subjectmultiprofessional collaborationeng
dc.subjectinteragency coordinationeng
dc.subjectfostereng
dc.titleSamarbeid om fosterbarns skolegangeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record