Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWincentsen, Jørgen Sandnes
dc.date.accessioned2017-06-23T08:44:01Z
dc.date.available2017-06-23T08:44:01Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.date.submitted2017-06-19T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16078
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer praktisering av tvang på bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Fokuset er på om denne praksisen oppfyller og tar hensyn til bestemmelsene kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Problemstillingen tar utgangspunkt i at det er et teoretisk grunnlag for å anta at praktisering av tvang skiller seg fra lovverket og ikke alltid blir dokumentert slik loven krever. Problemstillingen denne oppgaven søker å besvare er: Hvordan praktiseres tvang på bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i forhold til lovbestemmelsene for tvangsbruk? Og hva kan forklare denne praksisen? Det teoretiske fundamentet i denne oppgaven er Michael Lipsky sine teorier om rutiner i bakkebyråkrati. Oppgaven utnytter imidlertid en delvis induktiv tilnærming i datainnsamling og analyse. Derfor har begreper som Kari Wærness sin omsorgsrasjonalitet fått en sentral plass utover i oppgaven, i et forsøk på å utforme en helhetlig forståelse av fenomenet som undersøkes. Det empiriske grunnlaget for dette studiet er en case-studie hvor datamaterialet bygger på kvalitative intervju med respondenter ved to bofellesskap i Bergen Kommune. Disse bofellesskapene er strategisk utvalgt slik at studiet i best mulig grad skal oppnå informasjon som kan besvare problemstillingen. Resultatet av den påfølgende analysen har dannet grunnlag for fire hypoteser som besvarer problemstillingen: 1. Praktisering av tvang er mer omfattende enn hva som fremkommer av rapporter, og hva som har hjemmel i kapittel 9 av helse- og omsorgstjenesteloven. 2. Praksisen i hypotese 1 kan forklares av «døgnet rundt hverdagsaspektet» og «omsorgsaspektet» som definerer bofellesskapene. 3. Det er individuelle forskjeller i praktisering av tvang mellom ansatte, også på samme beboer. 4. Forklaringen på individuelle forskjeller i praksis er knyttet til at det på bofellesskap er forskjellige organisasjonskulturer og rutiner, og at ansatte i varierende grad er vokst inn i disse.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectomsorgeng
dc.subjecttvangeng
dc.subjectcase-studieeng
dc.subjectomsorgsrasjonaliteteng
dc.subjecthelse- og omsorgstjenesteloveneng
dc.subjectbakkebyråkratieng
dc.subjectBofellesskapeng
dc.subjectmakteng
dc.titleTvang eller Omsorg? - En case-studie om praktisering av tvang ved to bofellesskap i Bergen Kommuneeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-19T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel