Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaukeberg, Morten Joki
dc.date.accessioned2017-07-03T09:43:34Z
dc.date.available2017-07-03T09:43:34Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-29T22:00:08Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16139
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyserer og diskuterer jeg fremstillingen av nettlagringstjenester i avisene Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen. Dette gjør jeg gjennom en kvalitativ tilnærming og metaforanalyse av avisartikler fra disse tre avisene, for å se hvordan de fremstiller nettlagringstjenester ved hjelp av metaforer. I denne oppgaven undersøkte jeg disse tre avisene i perioden mellom 2010 og 2011, fordi det var i denne perioden denne teknologien ble populær ut i fra et forbrukerperspektiv. Den andre tidsperioden som ble undersøkt var i 2013, fordi Edward Snowden sine avsløringer skapte blant annet en stor debatt om nettlagringstjenester. I denne oppgaven viser jeg at disse tre avisene brukte spesielt sky-metaforen, personifikasjon og forretning-metaforen i et metaforisk scenario som var med på å forklare hva nettlagringstjenester er for noe. Samtidig ble sikkerhet- og bunker-metaforen brukt i denne perioden sammen med spionasje-metaforen, som involverte et metaforisk scenario der man diskuterte datasikkerheten og lokaliseringen til nettlagringstjenester. I tidsperioden etter Snowden-avsløringene ble forretning-metaforen og sikkerhet- og bunker-metaforen kombinert i et metaforisk scenario hvor sikkerheten til bedrifter som benytter seg av nettlagringstjenester ble diskutert. Sky-metaforen og personifikasjon ble i begge tidsperioder kombinert i et metaforisk scenario, som fremstilte nettlagringstjenester som en teknologisk reise med tanke på utvikling og innovasjon, hvor man måtte stoppe opp for å diskutere personvernsutfordringer og datasikkerhet ved nettlagringstjenester.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectnettlagringstjenestereng
dc.subjectEdward Snowdeneng
dc.subjectkvalitativ tekstanalyseeng
dc.subjectnettskyeneng
dc.subjectmetaforanalyseeng
dc.subjectdatasikkerheteng
dc.subjectpersonvernsutfordringereng
dc.titleSvevende forventninger. Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen sin fremstilling av nettskyen: en metaforanalyseeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-29T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel