• Enkel matematikk i litt meir komplisert fysikk 

      Karlsen, Marianne Boge (Master thesis, 2019-06-22)
      Som lærar både i fysikk og matematikk på vidaregåande skule har eg lagt merke til at nokre elevar slit med enkle rekneoperasjonar, særleg dei som involverer divisjon. Difor har eg arbeidd med å finna svar på fylgjande ...