• Verdien av samarbeid, En nodal governance studie av Graveklubben i Bergen 

   Otterstad, Tobias Jensen (Master thesis, 2019-06-22)
   Denne masteroppgaven undersøker Graveklubben i Bergen. Dette er et nettverk bestående av aktører med infrastruktur under bakken som gjennomfører felles prosjekter i Bergen sentrum. Urbane infrastrukturprosjekter er ...
  • Vindkraft og Motkraft. En studie av norsk vindkraftmotstand 

   Røtnes, Magnus Nordal (Master thesis, 2021-07-01)
   Denne studien forsker på norsk vindkraftmotstand. Vindkraft har vært et av de mer intense debattemaene de siste årene, og fra et statsvitenskapelig perspektiv er det interessant å se på hvorfor et klimatiltak som vindkraft ...