Now showing items 79-81 of 81

  • Verdien av samarbeid, En nodal governance studie av Graveklubben i Bergen 

   Otterstad, Tobias Jensen (Master thesis, 2019-06-22)
   Denne masteroppgaven undersøker Graveklubben i Bergen. Dette er et nettverk bestående av aktører med infrastruktur under bakken som gjennomfører felles prosjekter i Bergen sentrum. Urbane infrastrukturprosjekter er ...
  • Vindkraft og Motkraft. En studie av norsk vindkraftmotstand 

   Røtnes, Magnus Nordal (Master thesis, 2021-07-01)
   Denne studien forsker på norsk vindkraftmotstand. Vindkraft har vært et av de mer intense debattemaene de siste årene, og fra et statsvitenskapelig perspektiv er det interessant å se på hvorfor et klimatiltak som vindkraft ...
  • Å sikre kraftforsyning: måter å effektivt samordne kraftberedskap 

   Stople, Sander Berg (Master thesis, 2023-06-02)
   Kraftforsyning er en viktig del av hele samfunnet og den totale beredskapen i Norge. Det å ha god samordning og samarbeidsfunksjoner på plass er kritisk for å kunne sikre en robust form for sikkerhet og beredskap som angår ...