• Norwegian EFL Teachers´ Beliefs about In-depth Learning 

      Krumsvik, Anna (Master thesis, 2020-09-19)
      Denne studien nyttar ein kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ tilnærming i undersøkinga av norske engelsklærarar sine oppfatningar av djupnelæring i engelskfaget. Studien er gjort i tråd med fagfornyinga, og ser på om ...