• Narrative as an antidote to a devastating colonial legacy 

      Ask, Lars (Master thesis, 2019-06-21)
      I dette prosjektet bruker jeg ider fra litteraturteoretiker LeAnne Howe i kombinasjon med teorier fra Maria Yellow Horse Brave Heart og Lemyra M. DeBruyn, to kliniske psykologer, for å utforske hvordan fortellinger kan ...