• Å lede når sekundene teller 

      Murugesh, Shamini (Master thesis, 2021-05-26)
      Denne masteroppgaven har som hensikt å utforske hvordan operasjonsleder er etablert som en formalisert ordning i Akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) i Norge, og hva denne lederfunksjonen innebærer. ...