• Kunstig intelligens i mediebransjen 

      Gunnarsen, Therese (Master thesis, 2021-06-15)
      Bruken av kunstig intelligens øker i mediebransjen, og stadig flere medieplattformer følger utviklingen. Denne masteroppgaven undersøker derfor hvilke krefter som styrer denne utviklingen, gjennom en hermeneutisk tilnærming. ...