• Fotojournalistikk på internett 

      Wollberg, Ingrid (Master thesis, 2022-05-31)
      Fotojournalistikk er visuell journalistikk som gjennom fotografi og video forteller en historie, eller formidler et budskap. Som fotojournalist skal man skildre og dokumentere virkeligheten med bilder. I fotojournalistikken ...