Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTøllefsen, Simen Mæland
dc.date.accessioned2019-06-01T01:06:00Z
dc.date.available2019-06-01T01:06:00Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.date.submitted2019-05-29T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19841
dc.description.abstractMålet for masteroppgaven har vært å utforske og gå i dybden på hvordan fem engelsklærere i norske videregående skoler rapporterer om og erfaringer med dataprogrammet Screencast-O-Matic i skriftlige vurderingssituasjoner. I arbeidet med å undersøke problemstilling har engelsklærere i Rogaland og Hordaland svart på en spørreundersøkelse og deltatt i intervju i etterkant. Den teoretiske bakgrunnen som masteroppgaven bygger på tar for seg vurdering og digitale vurderingsformer, multimodalitet og læreroppfatninger. Læreroppfatninger som utviklet og definert av blant annet Simon Borg har vært sentral for denne masteroppgaven. Den teoretiske bakgrunnen forklarer hvorfor det er relevant å forstå lærerperspektivet i tilbakemeldinger og digitalisering av tilbakemeldinger. Funnen i oppgaven har blitt analysert ut fra datagrunnlaget og diskutert opp mot den teoretiske bakgrunnen. Målet med den kvalitative analysen har vært å utforske hvordan de fem forskjellige lærerne rapporter om egen vurderingspraksis og hvilke erfaringer de har. Det har ikke vært målet med analysen å komme med generelle påstander om læreres digitale vurderingspraksis. Et mål for denne oppgaven har derfor vært å utforske lærernes erfaringsverden og belyse hvordan en del av vurderingspraksisen kan bli endret når en stor del av lærernes arbeidsdag blir digitalisert. Hovedfunnet i denne studien er at læreroppfatninger som engelsklærerne rapportere om i intervjuene ikke endrer seg i stor grad fra å gi tilbakemelding med konvensjonelle vurderingsmetoder til å gi tilbakemeldinger med Screencast-O-Matic. De fem engelsklærerne som deltok i studien overførte i stor grad samme tanker og kunnskap om vurdering fra konvensjonelle tilbakemeldingspraksis til tilbakemeldingene gitt med Screecast-O-Matic. Funnene viser videre noen av lærerne gjør seg nye erfaringer og fordommer når de bruker dataprogrammet. Disse funnene varier for hver enkelt av de fem engelsklærerne. Videre funn viser at lærerne også beholder mye av de samme idealene og praksis for tilbakemeldinger og vurdering når de bruker Screencast-O-Matic, og at lærerne varier i forståelse av begrepet multimodalitet i sammenheng med Screencast-O-Matic og hvilke modale uttrykksmuligheter hver enkelt lærer bruker i programmet.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectteacher cognition
dc.subjectmultimodality
dc.subjectEFL teaching
dc.subjectassessment
dc.subjectvideo feedback
dc.subjectEnglish didactics
dc.titleScreencasted feedback: How Norwegian EFL teachers experience moving into digital assessment practices
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-05-29T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMPENGL
dc.description.localcodeZMPHFFAK
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel