Show simple item record

dc.contributor.authorMorozova, Anastasia
dc.date.accessioned2019-06-07T01:21:54Z
dc.date.available2019-06-07T01:21:54Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.date.submitted2019-06-06T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19899
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyserer jeg Arkadij Avertsjenkos førrevolusjonære fortellinger med utgangspunkt i en samlende komisk karaktertype som jeg definerer som homo vulgaris. Målet mitt har vært å avdekke de grunntrekkene jeg mener utgjør kjernen i forfatterens personskildringer og humoristiske fortellerstil. I den rådende kritiske fortolkningen av Avertsjenkos komiske karakterer blir latterliggjøring ansett som den komiske tekstens mest sentrale funksjon, noe som strider mot min egen oppfatning. I oppgaven legger jeg vekt på det nære og jevnbyrdige forholdet mellom forfatter, fortellerinstans og karakterene og den medfølelsen som kjennetegner fortellerstemmens holdninger til persongalleriet. Jeg undersøker etymologien til begrepet «det vulgære» og har valgt å bruke den opprinnelige betydningen – «det alminnelige, ordinære» – som forskningsinstrument i analysene av de komiske karakterene i Avertsjenkos fortellinger fra perioden før han emigrerte. Jeg har benyttet både nærlesning, en historisk-biografisk tilnærming og strukturalistisk teori for å avdekke og beskrive de grepene Avertsjenko benyttet da han skapte sine karakterer. Ved hjelp av den overordnete karaktertypen jeg har utviklet, og kalt homo vulgaris, har jeg oppdaget at de undertypene som inngår i denne typologien, avslører at forfatteren hadde en nyansert oppfatning av humor som et sammensatt fenomen, der hovedpersonene både settes i et komisk-empatisk og tragisk lys. Med denne oppgaven ønsker jeg å utfordre det jeg oppfatter som reduktive syn på den komiske karakteren i Avertsjenkos kortprosa og begrensende fortolkninger av den humoristiske litteraturens viktigste funksjoner. Jeg håper at denne oppgaven kan gi Avertsjenkos lesere nye innfallsvinkler til hans fortellinger og deres komplekse karakterer og virkemidler.en_US
dc.language.isorus
dc.publisherThe University of Bergen
dc.title«Без надрывов и смеха сквозь слезы»: homo vulgaris как собирательный образ комического героя в дореволюционных рассказах Аркадия Аверченко. «Uten utbrudd og latter gjennom tårer»: homo vulgaris som samlende komisk karakter i Arkadij Avertsjenkos førrevolusjonære fortellinger.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-06T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i russisk
dc.description.localcodeMAHF-RUSS
dc.description.localcodeRUS350
dc.subject.nus711210
fs.subjectcodeRUS350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record