Show simple item record

dc.contributor.authorKjønsøy, Ragnhild Austbø
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:16Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19974
dc.description.abstractStore deler av Nordland utgjør områder hvor karstbergarter er tildekket av kvartære løsmasser. Ved slike forhold kan suffosjonsdoliner og katastrofale jordfallshull utvikles. Jordfallshull er en type doline (lukket karstforsenkning) i landoverflaten som utløses plutselig fra kollaps av et underliggende hulrom i et løsmassedekke. Utvikling av jordfallshull har tidligere hatt store konsekvenser for bebyggelse i Nordland, men studier av hvilke områder som er av risiko har ikke blitt gjort før. Denne forstudien har hatt som formål å undersøke mulighetene for å produsere aktsomhetskart for geofaren. Gjennom GIS-baserte analyser i programvaren ArcGIS har aktsomhetsområder blitt definert, en automatisk metode for å detektere doliner har blitt forsøkt utviklet, og forståelse av landskaps- og glasialhistorie har blitt knyttet opp mot dagens fordeling av doliner. Produserte polygoner av aktsomhetsområder viser at store deler av områdene i Nordland er i risiko for jordfallshullutvikling, og flere områder av allerede etablert infrastruktur og bebyggelse ligger innenfor polygonene. En automatisk metode for å detektere doliner fra LiDAR-generert DTM med 1 meters oppløsning har vist seg å ha stor overordnet nøyaktighet i forhold til tradisjonell kartlegging av lukkede forsenkninger. Resultat fra automatisk metode viser at kartlagte bergartsgrenser i Nordland er unøyaktige, og medfører store feilkilder for å definere aktsomhetsområder. Tolkning av dolinestatistikk generert fra automatisk metode viser at det er to populasjoner doliner i Nordland; preglasiale og postglasiale. I områder under marin grense virker det til å være størst nydannelse av suffosjonsdoliner og jordfalshull. Tilgjengelighet av geologiske og historiske data er per dags dato utilstrekkelig for å utvikle nøyaktige aktsomhetskart og en fareprediksjonsmodell for geofaren. Nydannelse av jordfallshull oppdages ikke lett i ubebyggede områder, men potensiell fremtidig utbygging i aktsomhetsområdene kan medføre en økt rate av utvikling. Denne forstudien viser at ekspertise innenfor karstprosesser er nødvendig for fremtidig utbygging i Nordlands karstområder.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleAktsomhetskart for jordfallshull i Nordland: en forstudie
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskapen_US
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0
dc.date.embargoenddate2020-06-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record