Show simple item record

dc.contributor.authorGåsemyr, Ragnhild Kolaas
dc.date.accessioned2019-06-18T00:32:57Z
dc.date.available2019-06-18T00:32:57Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:51Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20160
dc.description.abstractDenne kvantitative studien tar for seg barnehagelæreres psykososiale arbeidsmiljø i kommunale barnehager, i en stor kommune i Norge. Arbeidsmiljøfaktorer som er undersøkt er barnehagelæreres opplevelser av krav, kontroll, sosial støtte, mestring og stress, også forkortet til KKSMS, og sammenhenger som finnes mellom disse faktorene. Det er noe begrenset med forskning om barnehagelæreres psykososiale arbeidsmiljø. Særlig er det lite kvantitative undersøkelser. Økende krav til kvalitet i barnehagen, og andre faktorer som kan påvirke kvaliteten i barnehagen, har gjort barnehagelæreres opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet interessant for meg undersøke. Gjennom innsamling av spørreskjema og dataanalyser er det blant annet funnet svar på i hvilken grad barnehagelærere opplever krav, kontroll, sosial støtte, mestring og stress, i arbeidssituasjonen. Det er også funnet flere signifikante sammenhenger mellom disse faktorene. Særlig har høyt stressnivå sammenhenger med flere andre arbeidsmiljøfaktorer slik som lav sosial støtte, lav mestring, høye krav og lav kontroll. Studien viser også sammenhenger mellom høy sosial støtte og høy kontroll over arbeidssituasjonen blant barnehagelærere. Tidligere forskning som kan relateres til mine funn og som kan bidra til å forstå barnehagelæreres opplevelser av KKSMS og sammenhenger blir gjort rede for og diskutert i siste del av oppgaven.en_US
dc.description.abstractThis quantitative study investigates the psychosocial work environment of municipal kindergartens, in a large municipality in Norway. Work environment factors that have been investigated are kindergarten teachers' experience demands, control, social support, self-efficacy and stress, and correlations between these aspects. Research on the psychosocial work environment of kindergarten teachers is somewhat limited, quantitative studies even more so. An increasing demand for quality in kindergartens, as well as other factors that can affect the quality of kindergartens, has made it interesting for me to study kindergarten teachers' experience of their psychosocial work environment. To what extent kindergarten teachers’ experience demands, control, social support, self-efficacy and stress in the work environment has been investigated by running a survey and analyzing the data. Several significant correlations between these work environment factors have also been discovered. A high amount of stress correlates closely with several other work environment factors such as low social support, low self- efficacy, high demands and low control. The study also shows correlations between high social support and high control of the work situation amongst kindergarten teachers. Former research related to my study that can help explain kindergarten teachers’ experiences of demands, control, self-efficacy, stress and social support, as well as correlations between these factors, is discussed in the last part of this thesis.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleBarnehagelærerers psykososiale arbeidsmiljø- - en kvantitativ studie av barnehagelæreres opplevelser av krav, kontroll, sosial støtte, mestring og stress i arbeidsituasjonen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:51Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record