Show simple item record

dc.contributor.authorRoland, Espen
dc.date.accessioned2007-11-23T10:03:11Z
dc.date.available2007-11-23T10:03:11Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2439
dc.description.abstractDet var signifikant positiv bivariate korrelasjoner mellom de fem variablene; lærerens emosjonelle støtte, faglige støtte og kontroll, samt relasjoner mellom elevene og normer i klassen. Alle disse variablene hadde også en signifikant bivariat korrelasjon med elevens følelse av innflytelse. Aspektene ved klasseledelsen og klassemiljøet ble deretter satt opp til strukturell modellering (SEM) i statistikkprogrammet Mplus, hvor elevinnflytelse ble definert som avhengig variabel. Dimensjonene i klassemiljøet ble også definert som mellomliggende variabler mellom klasseledelse og elevinnflytelse. Aspektene i klasseledelsen, klassemiljøet og elevens innflytelse, var latente variabler i SEM. Resultatene i strukturmodellen viste at lærerens emosjonelle støtte hadde en positiv og betydelig effekt på elevens følelse av innflytelse. I tillegg var det også en positiv og signifikant effekt fra lærerens faglige støtte, samt lærerens kontroll på elevinnflytelse. Videre hadde de to dimensjonene i klassemiljøet en positiv og signifikant effekt på elevinnflytelse. Det ble også påvist indirekte effekt fra læreren gjennom klassemiljøet på elevinnflytelse. Analysene viste videre at lærerens emosjonelle og faglige støtte har ulik effekt på gutter og jenter når det gjelder følelse av innflytelse. Klassestørrelse og elevens selvrapporterte karakterer, ble definert som kontrollvariabler og viste samtidig en selvstendig effekt på innflytelse Metodiske spørsmål, resultater og videre forskning diskuteres.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleKlasseledelse, klassemiljø og elevinnflytelse. En kvantitativ og representativ studie blant norske elever i 9. og 10. klassenob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record