Show simple item record

dc.contributor.authorHalse, Rolf E. S.eng
dc.date.accessioned2009-01-27T12:20:32Z
dc.date.available2009-01-27T12:20:32Z
dc.date.issued2006eng
dc.PublishedSosiologisk Årbok 2006 1-2:67-89
dc.identifier.issn0808-288x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3104
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke VGs formidling av en viktig politisk case: ’partilederstriden i Arbeiderpartiet (Ap) mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg’. I artikkelen blir kvantitativ innholdsanalyse benyttet for å undersøke hvordan den tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland ble mediert i VGs artikler over en periode på 5 måneder, fra 11.09.01 til 03.02.02. I denne perioden utspilte det seg en maktkamp mellom ham og Stoltenberg om partilederskapet. Det tematiske utvalget, kildebruken og vinklingen til artiklene studeres for å kunne vurdere omfanget av negativ/positiv omtale han har fått. Avisens dekning deles mellom nyhetsartikler og leder- og kommentarartikler. Et sentralt formål med innholdsanalysen er å undersøke om VGs mediering av partilederen på nyhetsplass var lik eller ulik avisens mediering på kommentarplass. Innholdsanalysen av VGs artikler viser at den journalistiske formidlingen ofte var negativ for Thorbjørn Jagland. På kommentarplass er avisen negativ til Jagland i et stort flertall av artiklene. Av artiklene på nyhetsplass er 41 % av dem nøytrale til Jagland, mens kun en liten andel av dem er positive (8 %). VGs mediering av partilederen på kommentarplass var således mer negativ enn medieringen på nyhetsplass, der variasjonen i kildeutvalget gjorde at dekningen ble mer nøytral. Et funn som skiller seg ut i analysen, er at VGs artikler på nyhetsplass er vinklet i mer negativ retning enn kildevalget skulle tilsi. Dette peker i retning av at VG var en aktør også på nyhetsplass i partilederstriden.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherSosiologisk Årbokeng
dc.subjectVGnob
dc.subjectPolitisk journalistikknob
dc.subjectRepresentasjon i medianob
dc.subjectMaktkampnob
dc.subjectArbeiderpartietnob
dc.titlePolitisk slagside i uavhengig presse?nob
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record