Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGislefoss, Ragnhilden_US
dc.date.accessioned2009-11-23T09:27:32Z
dc.date.available2009-11-23T09:27:32Z
dc.date.issued2009-05-20eng
dc.date.submitted2009-05-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3606
dc.description.abstractTakrolimus er del av standard immunsuppresjon og vedlikeholdsdoseringsregimet etter levertransplantasjon. Det har et smalt terapeutisk vindu, og monitorers derfor etter bunnkonsentrasjonsmålinger. Intra- og interindividuelle variasjoner i takrolimus farmakokinetikk fører til uforutsigbare behandlingsresultater. Spesielt i den tidlige fasen etter transplantasjon er det viktig at man raskt oppnår optimal legemiddelkonsentrasjon hos pasienter. Det er i denne perioden risikoen for akutt rejeksjon er høyest. Genetiske forkjeller (polymorfismer) blant legemiddelmetaboliserende enzymer og transportmekanismer kan muligens spille en rolle i variabiliteten i farmakokinetikken. Målet med oppgaven var å studere takrolimus farmakokinetikk i den tidlige fasen (1-30 dager) etter levertransplantasjon. Det ble tatt blodprøver av pasientene (n=11) før transplantasjon og på inntil 4 enkeltdager etter operasjon. Det ble benyttet en LC-MS/MS metode i analysen av takrolimuskonsentrasjoner. Fullstendige farmakokinetiske (PK) profiler (AUC0-12timer) ble plottet og sammenlignet. Resultatene viste at det forelå stor variasjon i PK-profilene blant pasientene, og dose- og vektjusterte (C0, Cmax, AUC) resultater endret lite på dette bildet. Det er vanskelig å si hva som er grunnen til de store variasjonene. Variabelt legemiddelopptak i den tidlige fasen og genetiske forskjeller kan være noen av årsakene. Resultatene viste også at C0-konsentrasjonen ikke var den mest optimale parameter for dosejustering i studiegruppen.en_US
dc.format.extent1070190 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTakrolimusnob
dc.subjectLevertransplantasjonnob
dc.subjectRejeksjonnob
dc.subjectP-glycoproteinnob
dc.subjectCYP3Anob
dc.subjectFarmakokinetikknob
dc.titleTAKROLIMUS -Farmakokinetikk i tidlig fase etter levertransplantasjonen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.description.localcodeFARM399
dc.subject.nus737101eng
fs.subjectcodeFARM399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel