• Problematferd og organisering 

      Støren, Kristin (Master thesis, 2009-05-14)
      Et godt læringsmiljø i skolen avhenger av kunnskap om sammenhenger mellom faktorer i læringsmiljøet. "Problematferd og organisering i skolen" bygger på tidligere nasjonal og internasjonal forskning om problematferd og ...