• Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents 

   Bøyum, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Educational policy depends on assumptions about fairness in education, whether they are made explicit or kept implicit. Without a view of fairness, one would be in the dark as to what should be done about the reproduction ...
  • Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students 

   Skaar, Øystein Olav; Krumsvik, Rune Johan (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Artikkelen ynskjer å skildre studentar i høgare utdanning sine haldningar til og oppfatningar av førelesing, og særskilt bruk av multimodale presentasjonsprogram (t.d. PowerPoint) og tradisjonell tavleundervising. Det vart ...