• Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study 

   Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The traditional exam has a strong holding within Norwegian higher education and is very often the preferred way of assessing students. Digital technology opens up for alternatives to the traditional exam, but so far focus ...
  • Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students 

   Skaar, Øystein Olav; Krumsvik, Rune Johan (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Artikkelen ynskjer å skildre studentar i høgare utdanning sine haldningar til og oppfatningar av førelesing, og særskilt bruk av multimodale presentasjonsprogram (t.d. PowerPoint) og tradisjonell tavleundervising. Det vart ...