• Pedagogiske identiteter i Fremtidens skole 

      Bjørge, Guro (Master thesis, 2019-08-16)
      Studien tar for seg hvordan NOU 2015:8 konstruerer ulike pedagogiske identiteter og identifiserer hvilke pedagogiske identiteter som er dominerende. Studien tar i bruk det teoretiske rammeverket til Basil Bernstein.