• Fritak og religiøse spenninger i skolen 

   Lomsdalen, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Fritaksretten i grunnskolen gjør at elever kan unngå å delta i opplæringsaktiviteter i skolen som oppleves som praktisering av eller tilslutning til en annen religion eller et annet livssyn, eller som med bakgrunn i det ...
  • Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper 

   Lomsdalen, Christian (Chapter, 2021)
   Hvordan skal skolen håndtere det når foreldre på religiøst grunnlag ber om fritak fra en lærer? I dette kapittelet undersøker jeg hvordan inkludering og felles verdiformidling utfordres av enkeltfamilier. Jeg ser på hvordan ...