• Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency 

      Vogt, Elinor Chelsom (Doctoral thesis, 2023-03-02)
      Bakgrunn: Primær ovarialinsuffisiens (POI) er forårsaket av utilstrekkelig ovarieaktivitet og resulterer i for tidlig overgangsalder (alder <40 år). Diagnosen POI har livsendrende konsekvenser på grunn av infertilitet og ...