Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangøigjelten, Erling Teng
dc.date.accessioned2013-11-13T06:41:00Z
dc.date.available2013-11-13T06:41:00Z
dc.date.issued2013-09-02eng
dc.date.submitted2013-09-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7528
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg VG Nett og Nettavisen.no i Niklas Luhmanns systemteoretiske perspektiv. Det er altså snakk om et forsøk på å tilnærme seg nettjournalistikk, uten å ha en normativ forankring. Utgangspunktet for en slik tilnærming er den problematiske kombinasjonen av begrepene "avis" og "nett". For å belyse dette har oppgaven tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1. Hvordan gjør kombinasjonsbegrepet nettavis seg utslag i utforming av forsiden i VG Nett og Nettavisen.no i 2012? 2. Hvilke utfordringer byr kombinasjonsbegrepet nettavis på i forhold til avisforståelsen? 3. Kan utfordringene spores tilbake til at akademia og mediebransjen har ulik oppfatning av samfunnsansvaret? 4. Hvordan kan «samfunnsansvaret» forstås i kombinasjonsbegrepet nettavis? For å svare på spørsmålene har jeg utført en kvantitativ analyse av hvordan de to nettavisene henvender seg til sitt publikum. I samarbeid med studenter fra Informasjonsvitenskap har vi laget et analyseprogram som teller oppdateringer innenfor hver innholdskategori over en gitt periode i 2012. Analyseprogrammet er laget for å tydelig underbygge Jens Barlands funn i sin doktoravhandling: Journalistikk for markedet - Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010. Deretter fokuserer oppgaven nærmere på noen analyser gjort av Barland. En av dem er hvordan nettavisene kan bryte med normative oppfatninger om hva en avis bør være. En annen er hvordan nettavisenes fokus på å henvende seg til utvalgte publikumssegmenter, utfordrer vår forståelse av journalistikk og hva en avis er. Det er i denne sammenhengen at Niklas Luhmanns systemteori kan være relevant å bruke. Her skal betydningen av begreper som "samfunnsansvar" og "journalistiske idealer" drøftes ut fra hvilken kontekst de benyttes i. Oppgaven er tenkt som en åpen og utforskende tilnærming til det som kan betraktes som en fastlåst diskurs, med akademia og mediebransjen som to polariserte sider.en_US
dc.format.extent2051187 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLuhmanneng
dc.subjectNiklaseng
dc.subjectVGeng
dc.subjectNettavisen.noeng
dc.subjectAviseng
dc.subjectNettaviseng
dc.subjectBarlandeng
dc.subjectSystemteorieng
dc.subjectIkke-normativeng
dc.subjectSosiale systemeng
dc.subjectInternetteng
dc.subjectFragmenteringeng
dc.subjectDifferensieringeng
dc.subjectOrganisasjonsteorieng
dc.subjectGruppereng
dc.titleBrudd, kontinuitet, funksjon - Kombinasjonsbegrepet nettavis i Niklas Luhmanns systemteoretiske perspektiv (En kvantitativ analyse av hvordan VG Nett og Nettavisen.no henvender seg til sitt publikum)eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel