Show simple item record

dc.contributor.authorNordmo, Ivar
dc.contributor.authorAnderssen, Norman
dc.date.accessioned2014-01-31T14:10:41Z
dc.date.available2014-01-31T14:10:41Z
dc.date.issued2013eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7753
dc.description.abstractI denne longitudinelle intervjustudien undersøkte vi hvordan syv psykologistudenter opplevde den seksårige prosessen med å bli innført i psykologprofesjonen ved et lærested i Norge. Vi analyserte de sosialfaglige handlingene i studiet og grupperte dem i fire områder. For hvert område undersøkte vi om prosessen utgjorde en deltakerbane fra en perifer mot en mer fullverdig deltakelse i fagfellesskapet i termer av Lave og Wenger sin læringsteori. Resultatene indikerte at prosessen kan beskrives som en slik deltakerbane innover i fagfellesskapet på områdene forskning og klinisk virksomhet. For områdene teori og selvrefleksjon fant vi ikke en deltakerbane med en slik bevegelse.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR)eng
dc.relation.ispartof<a href="http://hdl.handle.net/1956/7755" target="blank">Gjennom nåløyet – studenters læringserfaringer i psykologutdanningen</a>eng
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/eng
dc.subjectpsykologutdanningeng
dc.subjectdeltakerbaneeng
dc.subjectSituert læringeng
dc.subjectlongitudinelleng
dc.titleDeltakerbaner i psykologutdanningen en femårs oppfølging av psykologistudentereng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2013 Ivar Nordmo og Norman Anderssen. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) Licence (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited
dc.source.journalUniped
dc.source.4036
dc.source.142
dc.source.pagenumber50-61


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY