• Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs 

   Danielsen, Arne (Master thesis, 2009-09-09)
   Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ...
  • Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet 

   Frontéri, Anette Ullestad (Master thesis, 2015-06-01)
   I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske ...