• Lære å lede. En evaluering av et lederutviklingsprogram. 

      Ytterøy, Erling André; Aanerød, Ole Kristen (Master thesis, 2001)
      Undersøkelsen søker å evaluere et lederutviklingsprogram i en norsk bedrift, samt å knytte personlighetsegenskaper til positive endringer i lederegenskaper etter deltagelse i programmet. Resultatene baseres på 360° måling ...