• Skoleledelse under pandemi - En intervjuundersøkelse av skoleledere 

      Lien, Camilla Martine; Khan, Samaira (Master thesis, 2021-04-17)
      Idet Covid-19-pandemien spredde seg over hele verden, kjempet mange skoleledere med å reagere raskt og tilstrekkelig på en radikalt endret kontekst. Skolene var blant de viktigste samfunnsinstitusjonene som ble berørt av ...