• The application of personality and emotion in artificial agents 

      Armstrong, John Edward (Master thesis, 2016-06-01)
      Denne oppgaven prøver å utvikle ett allsidig og gjenkjennelig emosjons of personlighets system basert på Ortony, Clore, Collins emosjons modellen og Zamora personlighets taxonomien. Den tester om ett sånt system kan lett ...