• Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring 

      Riise, Eivind (Master thesis, 2000)
      Hovedoppgaven er et bidrag i arbeidet med å øke forståelsen av hvordan beslutningsstøttesystemer eventuelt kan påvirke beslutningstageres måleffektivitet, gjennom å øke læringen av erfaring. Det er tatt utgangspunkt i et ...