BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Systemisk kreativitet i reklamebyrå

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sæther, Henriette Serigstad eng
dc.date.accessioned 2011-01-06T10:09:28Z
dc.date.available 2011-01-06T10:09:28Z
dc.date.issued 2010-05-31
dc.date.submitted 2010-05-31 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4397
dc.description.abstract Kreativitet er et ord som i senere tid både er brukt, men også overbrukt. Mange ser på kreativitet som en mystisk egenskap bare enkelte begavede personer innehar. Denne studien avviser synet på kreativitet som noe mystisk eller mytisk. Kreativitet er noe alle kan utøve, og som kan trenes, øves og læres. Studien hevder at kreativitet er et resultat av personers kreative potensial, hvordan kreative prosesser gjennomføres, motivasjon i forhold til produktet og miljøet eller konteksten det kreative arbeidet blir utført i. Det vil si at kreativitet kan defineres ut fra faktorene Person, Prosess, Produkt og Kontekst. Disse fire faktorene har et gjensidig avhengighetsforhold som når de fungerer sammen blir omtalt i ledelsesteori som systemisk kreativitet. Systemisk kreativitet er hvordan kreativitet fungerer i organisasjoner. Ved hjelp av deltagende observasjon og kvalitative intervju prøver denne studien å lese kreativiteten i to reklamebyråer mellom linjene. Analysen viser hvordan kreativitet fungerer i to organisasjoner som har ulik tilnærming til kreativitet. Begge organisasjonene lever samtidig av å levere kreative produkter i et kommersielt system. Ved å systematisk teste teorier på systemisk kreativitet på to ulike organisasjoner viser denne oppgaven at kreativitet i et systemisk perspektiv kan bidra til, og gi rom for effektiv kreativ problemløsning i reklamebyråer. en
dc.format.extent 2869418 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Kreativitet nob
dc.subject Systemisk kreativitet nob
dc.subject Metodisk kreativitet nob
dc.title Systemisk kreativitet i reklamebyrå no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735116 eng
dc.type.program MASV-MEVI


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account