BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Monsterjournalistikken - Pressens rolle i Hardangersaken

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Knudsen, Erik eng
dc.date.accessioned 2011-09-08T08:34:09Z
dc.date.available 2011-09-08T08:34:09Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.date.submitted 2011-05-31 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4995
dc.description.abstract Denne masteroppgaven tar for seg dekningen av kraftlinjesaken i Hardanger i de tre norske papiravisene VG, Aftenposten (Morgen og Aftenutgaven) og Bergens Tidende. Prosjektet fokuserer på pressens oppgaver, eller samfunnsoppdrag, i dekningen av saken. For å belyse dette har prosjektet tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1. Hvordan omtales kraftlinjesaken Sima-Samnanger i papirutgavene til mediehusene Aftenposten, VG, og BT, med tanke på vinkling, omfang og sakens spredningsprosess fra en regional sak til en nasjonal sak? 2. Hvilke kilder blir brukt og hvordan brukes kildene? 3. Hvordan bruker de ulike avisene begrepet «monstermaster»? For å svare på de tre spørsmålene har jeg utført en kvantitativ innholdsanalyse av totalt 679 artikler, i perioden 01.09.09 - 01.09.10. Jeg kan på bakgrunn av resultatene fra analysen fastslå at omfanget av dekningen er skjevt fordelt på de tre avisene, da BT har stått for om lag 75 % av dekningen. Videre kan jeg fastslå at det ladete begrepet «monstermast» har blitt satt på dagsorden, da det har blitt brukt i totalt 144 oppslag. Dette utgjør 21 % av oppslagene, hvorav VG bruker begrepet mest i forhold til antall oppslag de har skrevet om saken. Et sentralt aspekt i saken har vært om man er for eller imot høyspentmastene i Hardanger. Alle de tre avisene har vært imot mastene på lederplass, men analysen antyder også at en stor del av nyhetsartiklene i overveidende grad er vinklet imot mastene. Dersom man eksempelvis sammenligner kilder i BT som har vært for mastene, kontra kilder i BT som har vært imot mastene, finner man at 22 % av kildene har vært for byggingen av mastene, og at 78 % av kildene har vært imot byggingen av mastene (her er ikke balanserte artikler tatt med). Kildene som er brukt i VGs og Aftenpostens artikler har også i stor grad vært «eliter», som eksempelvis politikere og administratorer. BT har derimot vært mer balansert i bruk av kilder. Jeg mener likevel det er grunnlag for å hevde at de tre avisene har oppfylt «kravene» som samfunnsoppdraget stiller i en stor mediesak som denne. en_US
dc.format.extent 5158496 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Monstermast no
dc.subject Monsterjournalistikk no
dc.subject Samfunnsoppdraget no
dc.subject Kvantitativ innholdsanalyse no
dc.subject Sima-Samnanger no
dc.subject Kraftlinjesaken no
dc.subject Hardangersaken no
dc.subject VG no
dc.subject Aftenposten no
dc.subject Bergens Tidende no
dc.subject Pressens rolle no
dc.title Monsterjournalistikken - Pressens rolle i Hardangersaken en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course MEVI350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 735116 en_US
dc.type.program MASV-MEVI en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account