Now showing items 1-1 of 1

  • Beefeater beslutningsstøttesystem. Læring av erfaring 

    Riise, Eivind (The University of Bergen, 2000)
    Hovedoppgaven er et bidrag i arbeidet med å øke forståelsen av hvordan beslutningsstøttesystemer eventuelt kan påvirke beslutningstageres måleffektivitet, gjennom å øke læringen av erfaring. Det er tatt utgangspunkt i ...
    Master thesis