Show simple item record

dc.contributor.authorGrendstad, Gunnar
dc.contributor.authorSkiple, Jon Kåre
dc.date.accessioned2022-03-25T14:38:27Z
dc.date.available2022-03-25T14:38:27Z
dc.date.created2021-02-18T17:00:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2987730
dc.description.abstractI hvilken grad etterlever Norges Høyesterett sitt eget «tilfeldighetsprinsipp» som domstolen sier den praktiserer? Et tilfeldighetsprinsipp er en viktig prosedyre som skal sikre at tildelingen av saker til dommere og fordelingen av dommere til avdeling ikke skjeler til sakens utfall. Vi finner ingen forretningsorden på tilfeldighetsprinsippet som gjør prosedyren gjennomsiktig og etterprøvbar for avdelingene, men vi legger til grunn prosedyren Høyesterett sier den følger. Vi tester to sider ved Høyesteretts tilfeldighetsprinsipp. For det første i hvor stor grad sivile saker og straffesaker over tid fordeles likt på dommerne. For det andre i hvor stor grad sammensetningen av avdelingene følger «tilfeldighetsprinsippet» om å ha avdelingenes ti dommerne fordelt i avtagende og alternerende ansiennitet. Vi analyserer sakene som er avgjort i avdeling i perioden 2008-2019. For den første testen finner vi en jevn fordeling av sivile saker og straffesaker til dommerne, med noen unntak som sannsynligvis kan forklares av habilitetsvurderinger. For den andre testen finner vi at bare 22.5 prosent av avdelingene som har forhandlinger samme dag er i samsvar med Høyesteretts egne interne prosedyrer for tilfeldighetsprinsippet. Hele 77.5 prosent av avdelingene er ikke i samsvar med domstolens erklærte prosedyre. Vi finner ingen åpenbare årsaker til at andelen avdelinger som avviker fra «tilfeldighetsprinsippet» skal være så stor. Resultatene bør oppmuntre til en avklaring og større gjennomsiktighet av hvordan Høyesterett praktiserer sitt erklærte tilfeldighetsprinsipp.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.urihttps://doi.org/10.18710/6ECTTE
dc.titleTilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett: Fordelingen av saker mellom dommere og fordelingen av dommere på avdeling. En empirisk undersøkelseen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright Universitetsforlageten_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode2
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3096-2021-01-02
dc.identifier.cristin1891503
dc.source.journalTidsskrift for Rettsvitenskapen_US
dc.source.pagenumber46-76en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for Rettsvitenskap. 2021, 134 (1), 46-76.en_US
dc.source.volume134en_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record