Show simple item record

dc.contributor.authorØstebø, Åse
dc.date.accessioned2022-06-21T23:58:33Z
dc.date.available2022-06-21T23:58:33Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-21T22:01:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999916
dc.descriptionRevised version. Minor spelling and formatting errors corrected.
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en casestudie som ser på hvordan en erfaren og engasjert matematikklærer kan få til et utforskende klasserom, der læring skjer i samhandling mellom elevene. Målet med forskningsprosjektet har vært å finne hvilke pedagogiske grep denne erfarne og engasjerte læreren benytter for å få til elevaktiv utforskning. Studien er gjennomført som en kvalitativ studie der jeg har observert en lærer, og hennes matematikk 1T- klasse, i sju 120 minutters økter. For å analysere observasjonene fra matematikklasserommet benyttet jeg Cobb (2000) sitt rammeverk for klasseromsanalyser. Jeg fant at lærer la til rette for utforskende problemløsning ved å la elevene tenke sammen i små, synlig tilfeldig-valgte grupper, på vertikale ikke-permanente tavler. Oppgavene var problemoppgaver, med lav inngangsterskel og stor takhøyde, de ble gitt i oppstart av timen, som oftest muntlig og som regel en om gangen. Jeg fant videre at klassen konsoliderte ved vandring, der lærer brukte prinsipp fra fem praksiser samt samtalegrep for å få elevene til å dele, samtale om og bygge videre på hverandres idéer. Alt dette, sammen med normene som var etablert i klasserommet, førte til et klasserom der elevene samskapte forståelse i matematikk.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectvertikale ikke-permanente tavler
dc.subjectmatematikk 1T
dc.subjectgrupper
dc.subjectutforskende matematikkundervisning
dc.subjectvideregående trinn
dc.subjectsamtalegrep
dc.subjectpedagogiske grep
dc.subjectfem praksiser
dc.subjectproblemløsning
dc.subjecttenkende klasserom
dc.title«Det var jo en åpenbaring. Blir nesten som om vi har oppdaget en ny religion!» En casestudie av et utforskende Matematikk 1T-klasserom.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-21T22:01:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikkdidatikk
dc.description.localcodeMAT699
dc.description.localcodeVID-MAUMAT
dc.subject.nus753199
fs.subjectcodeMAT699
fs.unitcode12-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record