Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHamran, Karianne
dc.date.accessioned2022-06-23T23:59:48Z
dc.date.available2022-06-23T23:59:48Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-23T22:03:21Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000411
dc.description.abstractUtfordringer i klasseromssamtalen er en masteroppgave som har tatt for seg temaet kommunikasjon og klasseromssamtaler i matematikkundervisning. Sammen med en medstudent har jeg gjennomført et opplegg i tre forskjellige klasser, to 1P-klasser og en 2P-Y-klasse. Der jobbet elevene i grupper med en problemløsningsoppgave før vi hadde en felles klasseromssamtale der elevene fikk fortelle hva de hadde gjort og diskutere forskjellige løsningsstrategier. Under klasseromssamtalen ble det brukt Åpen strategideling og Kazemi og Hintz samtaletrekk for å føre samtalen fremover. Det ble gjort en kvalitativ studie der det har blitt utviklet kategorier av utfordringer ut ifra datainnsamlingen jeg har gjort. Jeg har også undersøkt om det er noen sammenheng mellom utfordringene og de samtaletrekkene som ble brukt i klasserommet. For å samle inn data brukte jeg lydopptak av klasseromssamtalen og transkriberte lydopptakene. Transkripsjonene ble analysert og diskutert med utgangspunkt i eksempler fra transkripsjonene. Jeg fant flere gjentagende utfordringer som læreren kan møte på under klasseromssamtalen. Disse kategoriserte jeg til fem kategorier: Elever unngår matematisk tenkning, Elever forklarer upresist, Elever lytter ikke til hverandre, Lite variasjon i elevsvar og Elever ser på arbeidet som en konkurranse. Alle disse utfordringene gjentok seg i klasserommene og hindret klasseromssamtalen til å utvikle seg i en produktiv matematisk retning. At elever unngår matematisk tenkning og at de forklarer upresist var de utfordringene som viste seg oftest i transkripsjonene, men de andre var også klart til stede. På grunn av litt for lite data vil jeg ikke trekke noen konklusjon om en veldig klar sammenheng mellom utfordringene og samtaletrekkene. Likevel kommer det fram fra mine data, at det at elever unngår matematisk tenkning blir en hindring for bruk av samtaletrekkene. En annen sammenheng jeg fant, var at når elever forklarer upresist trengs det en gjentakelse av det de sa fra noen som forklarer mer presist, og gjerne med henvisning til formler eller figurer.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleUtfordringer i klasseromssamtalen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-23T22:03:21Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikk
dc.description.localcodeMAT399K
dc.description.localcodeMAMN-MAT
dc.description.localcodeMAMN-LÆRE
dc.subject.nus753109
fs.subjectcodeMAT399K
fs.unitcode12-11-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel