Show simple item record

dc.contributor.authorRaaheim, Ole Farestvedt
dc.contributor.authorRaaheim, Dag Farestvedt
dc.contributor.authorReikvam, Håkon
dc.contributor.authorKvernenes, Monika
dc.date.accessioned2022-09-30T11:17:51Z
dc.date.available2022-09-30T11:17:51Z
dc.date.created2022-09-28T13:21:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3022868
dc.description.abstractBAKGRUNN Det finnes ingen samlet oversikt over hvilke eksamensformer som er i bruk i de norske medisinstudiene. I denne studien har vi kartlagt hvilke eksamensformer som er i bruk, og analysert studieledelsenes begrunnelser for hvorfor nettopp disse er valgt. Målet har vært å få en samlet oversikt samt å sette tenkning om vurderingspraksisen i norsk grunnutdanning i medisin inn i en internasjonal og forskningsbasert ramme. MATERIALE OG METODE Vi samlet informasjon om eksamensformene som brukes i de fire norske profesjonsstudiene i medisin. Videre gjennomførte vi semistrukturerte intervjuer med en representant fra studieprogramledelsen ved hvert av studiestedene. Intervjuene omhandlet styrker og svakheter ved de valgte eksamensformene. RESULTATER Det var til dels store forskjeller i antall eksamener, deres form og deres plassering i studieløpet i de fire studieprogrammene. Flervalgsoppgaver var den dominerende formen, supplert av ulike muntlige og praktiske eksamener. Argumentasjon for valg av de ulike eksamensformene var i stor grad knyttet til behov for standardisering, objektivitet og ressurshensyn. FORTOLKNING Vurdering synes i stor grad å ha som hensikt å måle og kontrollere, mens mulighetene eksamen gir for å drive læring, i mindre grad utnyttes. Systemtenkningen rundt vurderingsformenes ulike formål, som løftes i internasjonale retningslinjer, synes i mindre grad å være en prioritet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEksamensformer i de norske medisinstudieneen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.22.0337
dc.identifier.cristin2056370
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.pagenumber1-11en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2022, 142 (11), 1-11.en_US
dc.source.volume142en_US
dc.source.issue11en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal