• Dynamical modeling of pathogenic bacteria in surface drinking water 

      Omar, Farhan Ahmad (Master thesis, 2020-10-08)
      Dynamisk modellering av økologiske systemer har vært et interessant verktøy for å forstå samspillet mellom arter i naturen. I denne oppgaven konstruerer vi et dynamisk system for interaksjon mellom patogene bakterier og ...