Show simple item record

dc.contributor.authorGjærde, Ingunn
dc.date.accessioned2019-06-20T07:54:31Z
dc.date.available2019-06-20T07:54:31Z
dc.date.issued2019-01-12
dc.date.submitted2019-01-11T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20275
dc.description.abstractJournalistar har ei viktig samfunnsrolle, men denne rolla er under press. Det er viktigare enn nokon gang at journalistar oppfyller sin samfunnskontrakt, der dei sørger for å oppretthalda funksjonen som den fjerde statsmakt i det politiske systemet. Oppgåva undersøker korleis norske journalistar dekka stortingsvalet i 2017, og kva dei sjølve meiner om denne dekkinga. For å finna svar på dette blei metodane kritisk diskursanalyse, semistrukturerte kvalitative intervju og ei spørjeundersøking nytta. Funna viser at journalistar er personfokuserte, og nyttar flittig namn på politikarane direkte i sakene. Ei utfordring er at journalistane er ei homogen gruppe, der bakgrunnen påverkar dei redaksjonelle vala. Det kan oppstå konfliktar i ein kommunikasjonssituasjon mellom lesar, kjelde og journalist. Språket viser seg å vera ein brubyggjar i kommunikasjonen, men kan også nyttast som eit maktmiddel. I dekkinga av stortingsvalet meiner journalistane sjølve at dekkinga av valkampen var god, og at samfunnsoppdraget blei utført.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectvalkampeng
dc.subjectjournalistikkeng
dc.subjectdemokratibyggingeng
dc.subjectsamfunnsoppdrageng
dc.subjectdiskursanalyseeng
dc.titleValkampen – ei journalistisk høgtid. Korleis dekka journalistar stortingsvalet i 2017, og kva meiner dei sjølve om denne dekkinga i etterkant?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-01-11T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.subject.nus731112eng
fs.subjectcodeSAMPOL650
fs.unitcode15-13-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record