Show simple item record

dc.contributor.authorRisnes, Hanna Valle
dc.date.accessioned2020-05-30T04:47:16Z
dc.date.available2020-05-30T04:47:16Z
dc.date.issued2020-05-30
dc.date.submitted2020-05-29T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22427
dc.description.abstractDette masterprosjektet utforsker sosiale medier og dens effekt på videregående elever sin motivasjon til å lære engelsk. Den tar for seg elever sin egen oppfatning av motivasjon i sammenheng med ulike motivasjonsteorier sine rammeverk. Dette er hovedsakelig gjennom The L2 Motivational Self System og Self-determination Theory som legger grunnlaget for data innsamlingen og analysen. Målet med studien var å utforske flere aspekter som kan være med å påvirke og utforske sosiale medier sin innvirkning på elevenes motivasjon til å lære engelsk. Den tar først for seg hvor motivert elevene er til å lære engelsk. Videre ser den på elevenes bruk av sosiale medier til å lære engelsk. Og til slutt, elevenes egen oppfattelse av påvirkningen sosiale medier har på deres motivasjon til å lære engelsk. Datainnsamlingen er basert på Mixed Method, med både kvantitativ og kvalitativ data innsamling og analyse. Den kvantitative dataen er konsentrert i en spørreundersøkelse som tar for seg elevenes motivasjon og bruk av sosiale medier. Den kvalitative dataen er fra ett spørsmål i undersøkelsen og semistrukturerte intervjuer. Spørreundersøkelsen var gjennomført på to klasser, en fra første og en fra andre klasse på videregående i Bergen, Norge. Til sammen svarte 55 elever på spørreundersøkelsen og fire av disse ble intervjuet. Prosjektet viser til at sosiale medier har en effekt på elevenes motivasjon til å lære engelsk. Resultatene indikerer at elevene er i stor grad motivert til å lære engelsk. Videre sees dette i sammenheng med elevenes bruk av sosiale medier til å lære engelsk. Det siste punktet referer til elevenes oppfatning til hvordan sosiale medier har en påvirkning på deres motivasjon. Resultatene som er gitt over, gir indikasjon på at sosiale medier i stor grad har en påvirkning på elevenes motivasjon.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectDidaktikk
dc.subjectSosiale medier
dc.subjectEngelsk
dc.titleSocial media and its effect on EL motivation. A mixed method study on upper secondary school students
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-05-29T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record