Show simple item record

dc.contributor.authorViken, Ane Sørnes
dc.date.accessioned2021-06-25T00:16:41Z
dc.date.available2021-06-25T00:16:41Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-24T22:00:58Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761215
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet var å få innsikt i hvordan elevenes matematiske kompetanse og arbeidsprosess ble påvirket gjennom bruk av en problemløsningsoppgave. Grunnet innføring av programmering i den nye læreplanen, ble det i datainnsamlingen benyttet programmering som hjelpemiddel i problemløsningsoppgaven (Utdanningsdirektoratet, 2020). På bakgrunn av dette ønsket jeg å få bedre kjennskap til elevers matematiske kompetanse gjennom en problemløsningsprosess ved bruk av programmering. Utgangspunkt for analysen var forskningsspørsmålene; Hvilke matematiske kompetanser kom til uttrykk når elevene møtte utfordringer i sitt arbeid. Kan man observere spor av algoritmisk tenkning i elevenes tankegang? Og hvordan arbeider elevene med oppgaven med utgangspunkt i en problemløsningsprosess? Matematisk kompetanse er i hovedsak analysert gjennom kompetanserammeverket til Kilpatrick et al. (2001), men har i tillegg blitt belyst av blant annet kompetanserammeverket til Niss og Jensen (2002). Det ble sett etter tegn til algoritmisk tenkning med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet (2019) sine nøkkelbegreper. Til slutt ble elevenes problemløsningsprosess studert med utgangspunkt i Mason et al. (2010) sin oppdeling av arbeidsprosessen. Analysen gjort i prosjektet ble gjennomført på et datamateriale som ble samlet inn fra to grupper 1T elever ved en videregående skole i Vestland fylke. På bakgrunn av oppgavens resultater tenker jeg at man som lærer i større grad må legge til rette for at elevene får trening i å arbeide med problemløsningsoppgaver. Funnene i oppgaven gir indikasjoner på at elevene uttrykker flere aspekter og ulike kombinasjoner av matematisk kompetanse i arbeid med en problemløsningsoppgave. Funnene viser tegn til at problemløsningsoppgaver kan bidra til utvikling av elevenes matematiske kompetanse. Gjennom denne studien så jeg at elevene trenger trening i bruk av programmering, algoritmisk tenkning og Python sin syntaks. Gjennom god veiledning og bevisstgjøring omkring arbeidsprosessen kan elevene muligens få enda bedre utbytte av effekten av problemløsningsoppgaver og programmering.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectAlgoritmisk tenkning
dc.subjectProblemløsning
dc.subjectProgrammering
dc.subjectMatematisk kompetanse
dc.titleEn kvalitativ studie av elevers matematiske kompetanse uttrykt i arbeid med en problemløsningsoppgave med programmering som hjelpemiddel.
dc.title.alternativeA qualitative study of high school students' mathematical proficiency expressed in work with a problem-solving task with programming as a learning aid
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:00:58Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikk
dc.description.localcodeMAT399K
dc.description.localcodeMAMN-LÆRE
dc.description.localcodeMAMN-MAT
dc.subject.nus753109
fs.subjectcodeMAT399K
fs.unitcode12-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record