• Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (Master thesis, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller segfra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksisteresimultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupperfor at en transaksjon skal finne sted. ...
  • Obligasjonsspread og konjunktursykler 

   Brændmo, Håvard Follevåg (Master thesis, 2010-05-31)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar først ...
  • Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester 

   Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, 2010-05-31)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
  • Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi 

   Andersen, Mads (Master thesis, 2010-05-31)
   I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
  • Is cannabis a gateway to hard drugs? 

   Melberg, Hans Olav; Jones, Andrew Michael; Bretteville-Jensen, Anne Line (Peer reviewed; Journal article, 2010-06)
   Trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler. Vi har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg cannabisbrukere i Norge. For å undersøke ...
  • Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tippeliga 

   Bjørsvik, Rikard (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
  • The impact of wealth and female autonomy on fertility decisions in Nepal: an econometric analysis 

   Gudbrandsen, Njård Håkon (Master thesis, 2010-06-01)
   The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

   Gilhus, Ingjerd Sælid (Master thesis, 2010-06-15)
   I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
  • Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute? 

   Gautesen, Espen (Master thesis, 2010-08-22)
   Denne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme opp ...
  • Årsaker til sykefravær 

   Harung, Silvia Tatjana (Master thesis, 2010-09-01)
   Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  • Grønn skatt: fra Pigou til institusjonell økonomi? 

   Johnsen, Julian Vedeler (Master thesis, 2010-09-01)
   Grønn skatt er basert på A. C. Pigous velferdsøkonomiske analyse. Problemstillingen i oppgaven er hvorvidt standard velferdsøkonomisk teori tilbyr en fullgod innfallsvinkel til å analysere grønn skatt. Oppgaven peker på ...
  • Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked 

   Erevik, Tobias (Master thesis, 2010-09-01)
   Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ...
  • Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina 

   Rasmussen, Cecilie (Master thesis, 2010-09-01)
   Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...
  • Mikrokreditt : vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? 

   Eie, Trond (Master thesis, 2010-09-01)
   Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere ...
  • What affects the career choices of health workers? Four essays on preferences, incentives and career choices in a low-income context 

   Kolstad, Julie Riise (Doctoral thesis, 2010-09-10)
   The geographical imbalance of the health workforce in Tanzania represents a serious problem when it comes to delivering crucial health services to a large share of the population. TheTanzanian health system, like many ...
  • Essays on the inefficiency of Norwegian agricultural policy 

   Gaasland, Ivar (Doctoral thesis, 2010-09-22)
   Paper V: Modelling farmers’ labour supply in agricultural models:Micro-based research on farm households’ allocation of time suggests that farm labour ispartially sector-specific, i.e., that reallocation of farm labour as ...
  • Regulering av termineringspriser i telebransjen 

   Lilloe-Olsen, Espen (Master thesis, 2010-11-30)
   Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på ...
  • Investering i film - En god idé? 

   Bauge, Kristian Hella (Master thesis, 2010-12-01)
   Staten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt ...
  • Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi 

   Langeland, Asgeir (Master thesis, 2011-05-31)
   Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...