• Development of lung diffusion to adulthood following extremely preterm birth 

  Satrell, Emma Elsa Carolina; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange; Hufthammer, Karl Ove; Thorsen, Einar; Halvorsen, Thomas; Vollsæter, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Background: Gas exchange in extremely preterm (EP) infants must take place in fetal lungs. Childhood lung diffusing capacity of the lung for carbon monoxide (DLCO) is reduced; however, longitudinal development has not been ...
 • Alveolar function following extremely preterm birth 

  Satrell, Emma (Doctoral thesis, 2022-12-16)
  Bakgrunn: Ekstremt prematur (EP) fødsel skjer før normal lungeutvikling er fullført, og forstyrrer vekst og differensiering av alveolene. Mindre areal og tykkere membraner i alveolene gjør at lungenes evne til å drive ...
 • Primary health care delivery in a Sidama community undergoing demographic transition 

  Areru, Hiwot Abera (Doctoral thesis, 2022-12-14)
  Lav bruk av helsetjenester på den etiopiske landsbygd. Rundt halvparten av verdens befolkning har liten tilgang på livsviktige helsetjenester. Og, spesielt ilavinntektsland,er registreringen av sykelighets, fødsels og ...
 • Benthic invertebrates in Svalbard fjords—when metabarcoding does not outperform traditional biodiversity assessment 

  Willassen, Endre; Westgaard, Jon-Ivar; Kongsrud, Jon Anders; Hanebrekke, Tanja Lexau; Buhl-Mortensen, Pål; Holte, Børge (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  To protect and restore ecosystems and biodiversity is one of the 10 challenges identified by the United Nations’s Decade of the Ocean Science. In this study we used eDNA from sediments collected in two fjords of the Svalbard ...
 • Årsmeldinger for Universitetshagene 2019–2021 

  Moe, Bjørn; Andersen, Heidi Lie; Eriksson, Lars Torsten; Gehrke, Berit; Pirie, Michael David (Journal article, 2022-12)

View more