Now showing items 259-278 of 283

  • Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

   Hektoen, Ola Helseth (Master thesis, 2016-06-01)
   I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...
  • Temporary Disability and Economic Incentives 

   Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines; Røed, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2017-08)
   We investigate the impacts of economic incentives on the duration and outcome of temporary disability insurance (TDI) spells. The analysis is based on a large quasi‐experiment taking place in Norway, involving a complete ...
  • Tertiærnæringsvekst og avindustrialisering i utviklingsland: kan tjenesteyting løfte land ut av fattigdom? 

   Foss, Nikolai Park (Master thesis, 2017-06-23)
   Jeg dokumenterer i denne oppgaven at en rekke utviklingsland de siste tiårene har opplevd høy sysselsettingsvekst i sine tertiærnæringer på bekostning av industrinæringene. Denne strukturforandringen skiller seg fra den ...
  • The effect of a supply shock in the production of cocaine on violence: Evidence from Colombia and Venezuela 

   Beeder, Monica (Master thesis, 2020-06-20)
   Using data on coca cultivation and homicides, this paper analyzes an otherwise little researched topic, linking cocaine production and violence in Colombia. I use an exogenous supply shock in gasoline, an input factor ...
  • The Switching Cost Puzzle 

   Helgøy, Karen Elisabeth (Master thesis, 2020-07-03)
  • Ti års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. -En tidsserieanalyse 

   Fredriksen, Anne Sophie (Master thesis, 2013-12-09)
   Denne oppgaven undersøker hva som kan forklare de siste 10 års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. Soya, hvete, ris og mais har opplevd en svært høy prisvekst fra 2002 til 2013 og i 2008 ble verden rammet av ...
  • Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming 

   Hanson, Hans-Petter (Master thesis, 2007)
   Time does not mean that much to me, it might be one o'clock or it might be three" Mick Jagger. Med utgangspunkt i dette sitatet tar denne oppgaven for seg en økonometrisk analyse av hvordan ulike mål på tid som kostnad ...
  • Tidligpensjonering som familiebeslutning 

   Gjerde, Øystein Kjos (Master thesis, 2007)
   Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...
  • Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

   Sæther, Asbjørn (Master thesis, 2015-09-01)
   Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok i ...
  • Trade and Capital Movements in a Globalizing World 

   Christensen, Jonas Gade (Doctoral thesis, 2011-06-03)
  • Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen 

   Lindstrøm, Eirik Larsen (Master thesis, 2019-06-27)
   Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere- og eventuelt kvantifisere effekten av Ubers etablering i Oslo på drosjeprisene i de berørte områdene. Med dette som utgangspunkt har jeg anvendt et diff-in-diff-design ...
  • Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon 

   Mildal, Kathrine Diserud (Master thesis, 2019-06-18)
   Målet for oppgaven er å studere levekårene til mottakere av de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger og uførepensjon, og undersøke hvordan levekårsforskjellene mellom trygdede og ikke-trygdede utvikler seg. Som mål på ...
  • Valg med ulikt utgangspunkt: Tar vi samme avgjørelser for andre som for oss selv? 

   Norgren, Ingrid (Master thesis, 2020-07-04)
   I denne oppgaven har jeg utført et eksperiment for å se om det er noen forskjell mellom valg som er tatt på egne vegne og valg tatt på andres vegne. Jeg har også sett på forskjellen mellom svarene når et spørsmål med en ...
  • Velferdseffekter av et forbud mot prisdiskriminering i lys av egne merkevarer 

   Nilsen, Petter Krogh (Master thesis, 2019-06-27)
   Oppgaven tar for seg en modell hvor en nasjonal leverandør selger et gode til to nedstrøms detaljister som konkurrer seg i mellom. Det speiselle med analysen er at den tar utgangspunkt i at de to detaljistene allerede ...
  • Velferdstjenester på markedet 

   Halvorsen, Tiril Rustand (Master thesis, 2016-06-15)
   Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...
  • Verdi av statistisk liv i samfunnsøkonomiske analyser 

   Bjånesøy, Vilde (Master thesis, 2019-06-15)
   I oppgaven tar jeg for meg begrepet «verdi av statistisk liv» i samfunnsøkonomiske analyser og om det i Norge anvendes en rimelig størrelse av verdien av statistisk liv. Mange tiltak som gjennomføres på innen transport- ...
  • Vertikale bindinger og investeringsinsentiver i strømmemarkedet 

   Solevåg, Jonas Akselsen (Master thesis, 2020-12-19)
   Strømming av videoinnhold på nett har de siste årene blitt et populært alternativ til lineær TV. Strømmetjenester har i større grad startet å tilby videoinnholdet eksklusivt på sin egen plattform. Den økte konkurransen er ...
  • Vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder 

   Marøy, Hannah (Master thesis, 2020-06-27)
   Det er en pågående debatt innen konkurranseøkonomi om hvorvidt det teoretiske rammeverket for vertikale fusjoner er overførbart til plattformmarkeder. I denne oppgaven undersøker jeg hvorvidt vertikal separasjon eller ...
  • What affects the career choices of health workers? Four essays on preferences, incentives and career choices in a low-income context 

   Kolstad, Julie Riise (Doctoral thesis, 2010-09-10)
   The geographical imbalance of the health workforce in Tanzania represents a serious problem when it comes to delivering crucial health services to a large share of the population. TheTanzanian health system, like many ...
  • Women in economics: Stalled progress 

   Lundberg, Shelly J; Stearns, Jenna (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Women are still a minority in the economics profession. By the mid-2000s, just under 35 percent of PhD students and 30 percent of assistant professors were female, and these numbers have remained roughly constant ever ...